Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL261 İşletme 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, işletme bölümünde okutulan diğer derslere bir temel oluşturacak giriş dersi niteliğinde olduğundan işletme bilimi ile ilgili temel kavramları ve öğrencinin iş hayatında kullanabileceği teknikleri, yeni düşünce ve paradigmalar ile birlikte vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İİBF Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Canan Çetin ve Esin Can Mutlu; Temel İşletmeciliğe Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010. -Kadri Mirze; İşletme, Literatür, 2010, İstanbul. -Mümin Ertürk; İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 7. baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009. -Kadri Mirze; Introduction to Business, Literatür, 2002, İstanbul -Tuncer Tokol ve Zeyyat Sabuncuoğlu; Genel İşletme, Aktüel Yayınları, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir işletmenin nasıl çalıştığını, hangi birimlerden oluştuğunu anlayabilmek için temel kavramları ve araçları vermek, bir sistem olarak işletmeyi ele alıp fonksiyonlarıyla birlikte incelemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
9 Problem Çözümü 10 1 10
11 Soru-Yanıt 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi, İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkileri
2 İşletmenin Amaçları
3 İşletmelerin Çeşitli Yönleri ve Güçleri
4 İşletmenin Çevresi: Genel ve Yakın Çevre
5 İşletmenin Çevresi: Genel ve Yakın Çevre
6 Sosyal Sorumluluk
7 İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Aşamaları
8 Ara sınav
9 Fizibilite Etüdü Projesi Hazırlanması
10 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Emir/Komuta, Koordinasyon, Kontrol
11 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Emir/Komuta, Koordinasyon, Kontrol
12 İşletme Fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Finans Fonksiyonu, Muhasebe Fonksiyonları ve Bilgi İşleme Sistemleri, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Ar-Ge Fonksiyonu
13 İşletme Fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu
14 Finans Fonksiyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511217 Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
2 1511218 Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
3 1511219 Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
4 1511220 İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
5 1511221 Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
3 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
4 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
5 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek