Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST262 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders, optimizasyonun temelleri hakkında beceriler kazandırmayı ve kesikli, kuadratik ve geometrik optimizasyon ve bunların uygulamalarını öğretmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer from Deparment of Statistics

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Himmelblau,D.M.,"Applied Non-linear Programming",McGraw-Hill Book Company,New York,1972. Bazaraa,S.M,"Nonlinear Programming",John Wiley ve Sons,Inc,New York,1979. Duffin,R.,Peterson,E.,Zener,C.,"Geometric Programming",John Wiley ve Sons,1967

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal olmayan programlamanın temelleri. Klasik optimizasyon teorisine giriş. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtlı optimizasyon. Lagrange çarpanları. Kuhn-tucker optimallik şartları. Ayrık programlama. Kuadratik programlama. Geometrik programlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal olmayan Programlama Tekniklerine Giriş
2 Kısıtsız eniyileme
3 Kısıtsız eniyileme
4 Lagrange çarpanlar metodu
5 Kısıtlı eniyileme
6 Kuhn–Tucker metodu
7 Uygulama
8 Ara sınav
9 Ayrık Programlamaya Giriş
10 Ayrık Programlama Örnek Problemler
11 Kuadratik Programlama Giriş
12 Kuadratik Programlama Örnek Problemler
13 Geometrik Programlama Giriş
14 Geometrik Programlama Örnek Problemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274131 Matematiksel analiz yeteneği kazanırlar.
2 1274132 Optimizasyon problemlerinin çözümlerini yorumlayabilirler.
3 1274133 Çok değişkenli kısıtlı ve kısıtsız fonksiyonların çözüm yöntemlerini bilirler.
4 1274134 Teori ve uygulamalar hakkında fikir sahibi olurlar.
5 1274135 Doğrusal olmayan yapıları gerçek hayat problemlerine uygulayabilme becerisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3
2 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3
3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3
4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3
5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek