Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İleri Excel Makro uygulamalarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Emre Dünder

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Alexander, M. (2017). Excel Macros For Dummies. John Wiley ve Sons. - Roman, S. (2002). Writing Excel Macros with VBA: Learning to Program the Excel Object Model Using VBA. " O'Reilly Media, Inc.". - Walkenbach, J. (2013). Excel VBA programming for dummies. John Wiley ve Sons. - Perry, G. (2008). Excel 2007 Macros Made Easy. McGraw-Hill, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Excel makro yazımına ilişkin veri tipleri, koşul işlemleri, döngü işlemleri ve grafiksel parametreler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Excel makrolara giriş
2 Excel makrolarına ait temel işlemler ve menüler
3 Excel makrolarında değişken türleri, veri tipleri ve aritmetik operatörler
4 Excel makrolarında mantıksal ifadeler
5 Excel makrolarında fonksiyon işlemleri
6 Excel makroları ile finansal uygulamalar
7 Excel makroları ile ile finansal uygulamalar
8 Ara sınav
9 Excel makroları ile koşul ifadeleri
10 Excel makroları ile döngü ifadeleri
11 Excel makroları ile grafik çizimleri
12 Excel makroları ile istatistiksel uygulamalar
13 Excel makroları ile istatistiksel uygulamalar
14 Excel makroları ile istatistiksel uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274206 Excel makrolarına ait veri tipleri anlatılır.
2 1274207 Excel makroları ile veri manipülasyonları anlatılır.
3 1274208 Excel makroları ile döngü işlemleri anlatılır.
4 1274209 Excel makroları ile koşul işlemleri anlatılır.
5 1274210 Excel makroları ile işletmelere ilişkin finansal uygulamalar anlatılır.
6 1274211 Excel makroları ile istatistiksel analizler anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
2 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
6 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek