Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Python programlama dilinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Muhammed Kara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

https://docs.python.org/3.8/index.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Python programlama dilinin özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Python Programlama diline giriş https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/pythonhafta1.pdf
2 Python Programlama diline ait IDE temel işlemleri ve menüler. https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/pythonhafta2.pdf
3 Pythonda değişken türleri, veri tipleri ve aritmetik operatörler https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/pythonhafta3.pdf
4 Pythonda mantıksal ifadeler https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/pythonhafta3.pdf
5 Pythonda fonksiyon işlemleri https://docs.python.org/3.8/tutorial/datastructures.html
5.pdf
6 Pytonda modüller. https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/statistics.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/modules.html
6.pdf
7 Giriş ve çıkış uygulamaları. 7.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/inputoutput.html
8 Ara sınav
9 Python ile koşul ifadeleri 8.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/errors.html
10 Python ile döngü ifadeleri 9.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/classes.html
11 Python ile grafik çizimleri 10.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/stdlib.html
12 Python ile istatistiksel uygulamalar 11.pdf
https://docs.python.org/3.8/tutorial/stdlib2.html
13 Python ile istatistiksel uygulamalar https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/statistics.pdf
14 Python ile istatistiksel uygulamalar https://personel.omu.edu.tr/files/1230/files/statistics.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495108 Python programlama diline ait veri tipleri anlatılır.
2 1495109 Pyton ile veri manipülasyonları anlatılır.
3 1495110 Python ile döngü işlemleri anlatılır.
4 1495111 Python ile koşul işlemleri anlatılır.
5 1495112 Pytonda modüller anlatılır.
6 1495113 Pyton ile istatistiksel analizler anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
2 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
6 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek