Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST264 Yabancı Dilde Konuşma 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İngilizce cümle kurma, iletişim ve konuşma becerisini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Collins English for Exams- Speaking for IELTS +2 CDs

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kendini sözlü tanıtma, deyimler ve sözcük öbekleri, meslek hakkında konuşma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
11 Soru-Yanıt 11 3 33
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ile ilgili bilgilendirme ve tanışma
2 Kendini ve aile bireylerini anlatma
3 Deyimleri ve sözcük kalıplarını konuşma
4 Meslek hakkında konuşma
5 Zarf kullanarak insanların davranışları hakkında konuşma
6 Vurgu amacı ile sıfatların en üstünlük derecesini kullanma
7 Ders tekrarı
8 Ara sınav
9 Used to ve would kullanarak hatıraları tanımlama
10 Too, too much, many, too many ve enough kullanarak yiyeceklerle ilgili konuşma
11 Will, be going to, present continuous ve simple present kullanarak gelecekle ilgili planlar hakkında konuşma
12 Sıfat cümlesi kullanarak arkadaşlar hakkında konuşma
13 İstekler ve hayali durumlar hakkında konuşma
14 Şehirde ya da ülkedeki en iyi, kötü, güzel şeyler hakkında konuşma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495099 Açık ve anlaşılır bir telaffuz kullanarak konuşur.
2 1495100 Sözlü iletişimde temel dil bilgisi yapılarını kullanır.
3 1495101 Günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır.
4 1495102 Kendini tanıtır
5 1495103 Mesleğini tanıtır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 1 1
2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 1 1
3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 1 1
4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 1 1
5 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek