Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST266 Finansal Okuryazarlık 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve finansla ilgili konularda farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere hem özel hem de çalışma hayatlarında harcama, tasarruf, finansman ve yatırım gibi konularda sağlıklı kararlar almaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İİBF Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul Temizel Fatih (2010), Mavi Yakalılıarda Finansal Okuryazarlık, Beta Basım Yayım, İstanbul Akgüç, Öztin (1998) Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, baş başa analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
11 Soru-Yanıt 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı
2 Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları
3 Paranın Zaman Değeri
4 Paranın Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları
5 Faiz Hesapları
6 Faiz Hesapları
7 Finansal Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar
8 Arasınav
9 Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar
10 Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler)
11 Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları
12 Varlık ve Yatırım Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi
13 Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan Yöntemler
14 Finansal Planlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268666 Finansal sistemi tanımak, finansal piyasalar, finansal aracılar ve finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olmak
2 1268667 Finansman kaynaklarını öğrenmek, alternatif finans kaynaklarını kıyaslayabilmek
3 1268668 Paranın zaman değerini algılama ve faiz hesaplarını yapabilme
4 1268669 Mali tabloların tanınması, bu mali tabloların okunması ve yorumlanması
5 1268670 Finans ve ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek