Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST357 Varyans Analizi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Varyans analizinin mantığını kavramak, varyans analizi probleminin çözümünü hem teorik hem de bilgisayar ortamında öğrenmek ve sonuçlarını rapor edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş.,2010, İstatistiksel Deney Tasarımı,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 1. Hicks, C. R., (Çevirenler: Muluk, Z., Toktamış, Ö., Kurt, S. ve Karaağaoğlu, E.), 1985, Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Ankara. 2. Erbaş, S. O. ve Olmuş, H., 2006, Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizler, Ankara. 3. Ünver, Ö. ve Gamgam, H., 1996, Uygulamalı İstatisitk Yöntemler, Ankara. 4. Özdamar, K., 2004, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Tek Değişkenli Analizler) 1, Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Varyans Analizi Hakkında Genel Bilgi, Tek Faktör Varyans Analizi, Sabit Etkili Model, Rastgele Etkili Model, Dengeli ve Dengeli Olmayan Model, Çoklu Karşılaştırma Teknikleri, İki Faktör Varyans Analizi, Varyans Analizine Lineer Model Yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 2 6
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varyans Analizine Giriş: Temel Kavramlar
2 Tek Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma
3 Tek Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması
4 Tek Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama
5 Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
6 Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
7 Tek Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama
8 Ara sınav
9 İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma
10 İki Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması
11 İki Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama
12 İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
13 İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri üzerine uygulama
14 İki Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270522 İstatistiksel verilere varyans analizini uygulayabilme yeteneği kazanır.
2 1270523 Hangi tür verilere varyans analizi uygulayabileceğine karar verebilme yeteneği kazanır.
3 1270524 Varyans analizinde model türlerini bilir.
4 1270525 Varyans analizinin mantığını kurabilme yeteneği kazanır
5 1270526 Analiz sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve raporlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 2 3 4 5 2 3 4 3 3 4 5
2 5 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 3 4 5
3 5 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 3 4 5
4 5 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 3 4 5
5 5 5 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek