Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

İstatistik biliminin teorisi ve uygulamalarına başlangıçta çok büyük katkı sağlayan grafik çizimleridir. Şimdiler de çok farklı disiplinlerde oldukça sıkça kullanılmaya başlayan ve istatistiksel grafikler olarak bilinen bu yöntemleri öğrenciye tanıtmak, öğrencinin bu grafik çizimlerini gerçekleştirme ve çıkan sonucu yorumlayabilme becerisini kazandırma bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları 1. Paket programlar ile İstatistiksel veri analizi, prof. Dr. Kazım Özdamar 2. http://www.itl.nist.gov 3. Anscombe, F. (1973), Graphs in Statistical Analysis, The American Statistician, pp. 195-199. 2. 101 Graphical Techniques, Dr. Kishore K. Das, Dr. Dibyojyoli Bhallarcharjee, Asian Books Private Limited

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veriyi özetlemeye ve tanısal amaçlara yönelik kullanılan tüm istatistiksel grafikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
9 Problem Çözümü 2 3 6
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grafiksel yaklaşım nedir ve ne için başvurulur şeklinde bir içeriği sahip giriş yapılır.
2 Çubuk grafik, iç içe çubuk grafik
3 histogram, bi-histogram (karşılaştırmalı)
4 Kutu grafiği, blok grafik
5 Gövde yaprak grafiği
6 Pasta Grafiği
7 Normal dağılım grafiği, olasılık dağılımı grafikleri, Q-Q ve P-P grafikleri
8 Ara sınav
9 Zaman Serisi Grafiği,
10 Serpilme grafiği
11 Lineer korelasyon grafiği
12 Otokorelasyon grafiği, Gecikme (lag) grafiği
13 Box-Cox lineer dönüşüm grafiği, Box-Cox Normal dağılım dönüşüm grafiği
14 Artık grafikleri ve yorumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270572 Probleme uygun olan istatistiksel grafiği bilir ve uygular
2 1270573 MINITAB ve SPSS paket programlarını kullanarak grafikleri çizer ve yorumlar
3 1270574 İstatistiksel grafikleri yorumlamayı iyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 2 2 4 4
2 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 2 2 5 4
3 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek