Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST361 Mesleki Yabancı Dil I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, konusu istatistik olan ve İngilizce yazılmış bir akademik makaleyi ya da bir kitabı okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme becerisini öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Orta düzeyde İngilizce biliyor olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeşitli ingilizce yazılmış istatistik kitaplarından alınmış bölümler. David M. Levine and David F. Stephan, Even You Can Learn Statistics, Second Edition, A Guide for Everyone Who HasEver Been Afraid of Statistics, 2010 FT Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistiksel kavramların İngilizce karşılıkları, İngilizce dilinde yazılmış çeşitli istatistik kaynaklarından alınan bölümlerin çevirisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
11 Soru-Yanıt 4 3 12
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuduğunu anlayabilme yeteneğini geliştirici ingilizce eğitimi
2 Okuduğunu anlayabilme yeteneğini geliştirici ingilizce eğitimi
3 İstatistiksel terimlerin ingilizce karşılıklarını keşfetme
4 İstatistiksel terimlerin ingilizce karşılıklarını keşfetme
5 Temel istatistik konulu metni okuyup anlama
6 Temel istatistik konulu metni okuyup anlama
7 Olasılık teorisi konulu bir metni okuyup anlama
8 Ara sınav
9 Olasılık teorisi konulu bir metni okuyup anlama
10 Konusu regresyon çözümlemesi olan bir metni okuyup anlama
11 Varyans Analizine ilişkin ingilizce metin okuyup anlama
12 Varyans Analizine ilişkin ingilizce metin okuyup anlama
13 Öğrencilerin sunumları
14 Öğrencilerin sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268044 İstatistiksel terimlerin İngilizce karşılığını bilir.
2 1268045 İngilizce yazılmış istatistiksel içerikli makale ve kitap bölümlerini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 2 2 1 1 4 4 4 4 2 5 5
2 3 2 4 4 1 1 1 1 3 4 3 4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek