Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST363 Resmi İstatistikler 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Resmi kurumların topladığı verileri kullanarak istatistiksel yöntemler aracılığı ile gerçek bir probleme çözüm getirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye İstatistik Yıllığı, 2008, TÜİK. Ankara. Özdamar K., 2004, Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi I-II, Kaan Kitabevi Alpar R., 2003, Uyglamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş-I, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resmi İstatistiklerin üretim aşmaları, TÜİK çalışmaları, İstatistik konseyinin görevleri, bölgesel sınıflamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 3 2 6
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resmi İstatistiğin tanımı, Resmi istatistik programı Resmi İstatistikler.pdf
2 Veri derleyen kurumlar Resmi İstatistikler.pdf
3 Veri derleme teknikleri Resmi İstatistikler.pdf
4 Derlenmiş verilerin değerlendirilmesi Resmi İstatistikler.pdf
5 Kalite kontrol çalışmaları Resmi İstatistikler.pdf
6 Demografik istatistik kaynakları Resmi İstatistikler.pdf
7 Tarım ve sanayi istatistikleri Resmi İstatistikler.pdf
8 Ara sınav ARASINAV.docx
9 Fiyat istatistikleri Resmi İstatistikler.pdf
10 Sosyal istatistik çalışmaları Resmi İstatistikler.pdf
11 Ekonomik gösterge analizi ve yorum çalışmaları Resmi İstatistikler.pdf
12 İstatistik konseyi ve görevleri Resmi İstatistikler.pdf
13 TÜİK çalışmaları Resmi İstatistikler.pdf
14 TÜİK çalışmaları Resmi İstatistikler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491646 Resmi istatistiklerin yayım ve dağıtımı bilinir.
2 1491647 Resmi istatistikler bilinir.
3 1491648 Ekonomik göstergeleri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 5 2 2 1 1 3 4 3 3 5 2 1
2 2 1 5 5 2 2 1 1 3 4 3 3 5 2 1
3 2 1 5 5 2 2 1 1 5 4 3 3 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek