Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST365 Fark Denklemleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Fonksiyonlar, Matris Cebir, Türev, Diferansiyeller, Fark denklemleri ve Fark denklemleri kullanılarak problem çözümünü öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Difference Equations, Elaydi, Saber, Springer, 2005, 546 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fonksiyonlar, Matris Cebir, Türev, Diferansiyeller, dinamik analiz, Fark denklemleri ve fark denklemleri yardımıyla Cauchy probleminin çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
9 Problem Çözümü 4 1 4
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyonlar
2 Matris Cebir
3 Matris Cebir
4 Matris Cebir
5 Türev
6 Türev
7 Türev ve İntegral
8 Ara sınav
9 Diferansiyel
10 Dinamik analiz
11 Fark denklemleri
12 Fark denklemleri
13 Fark denklemleri yardımıyla başlangıç değer prob. Çözümü
14 Fark denklemleri yardımıyla Diferansiyel denklem çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270670 Öğrenciler fark denklemlerini analiz edebilirler.
2 1270671 Öğrenciler fark denklemleri yardımıyla başlangıç değer problemlerini çözebilirler.
3 1270672 Öğrenciler fark denklemleri yardımıyla nümerik çözümler elde edebilirler.
4 1270673 Öğrenciler diğer mühendislik derslerine altyapı oluştururlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 5
2 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 5
3 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 5
4 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek