Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere yapay zeka konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay zeka yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Yapay Zeka Uygulamaları, Çetin Elmas, 2007 -Luger, G. Artifcial Intelligence, Addison Wesley, England, 2005. - Russel, S., Norvig, P., Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. - Decision Support and Business Intelligence Systems, 2007, Turban et al. -Artificial Intelligence and Soft Computing, 2000, Amit Konar - Fuzzy Logic With Engineering Applications, 2004, Timothi Ross

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama..

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
9 Problem Çözümü 2 3 6
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapay Zekaya Giriş
2 Zeki Sistemlerin Özellikleri
3 Arama Algoritmaları
4 Bilgi Gösterimi
5 Uzman Sistemler (US)
6 Çıkarsama
7 EXSYS Uzman Sistem Kabuğu
8 Ara sınav
9 İşletmelerde US kullanılarak oluşturulan Zeki Sistem örnekleri
10 Öğrenme
11 Yapay sinir ağları (Hata Geri Yayılım Alg.) ve yapay sinir ağları program gösterimi
12 İşletmelerde YSA kullanılarak oluşturulan Zeki Sistem örnekleri
13 Bulanık önermeler mantığı
14 Bulanık Mantık ve Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490506 Yapay zeka alanında geniş bir yelpazede yer alan sorunları tartışabilecektir.
2 1490507 Alandaki temel teknikleri kullanabilecek ve tartışabilecektir.
3 1490508 Yapay zeka teknolojisinin potansiyel uygulamalarını değerlendirebilecektir.
4 1490509 Yapay zeka yöntemleri ile çözülmeye uygun problemleri belirleyebilecek ve ilgili yöntemleri saptayabilecektir.
5 1490510 Temel yapay zeka algoritmalarını (örn. Standart arama algoritmları) uygulayacabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 4 1 3 3 1 1 1 1 1 4 3
2 4 4 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3
3 3 2 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2
4 3 2 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2
5 4 4 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek