Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST375 Oyunlar Teorisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Oyun teorisini tanıtıp, değişik alanlara uygulamasını göstermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Talat ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Oyun Teorisi, Bakoğlu H., Ege Üniversitesi Yayınları Bornova, İzmir. - Dutta, P.K., 1999, Strategies and Games, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. - Aliprantis, C.D. and S.K. Chakrabarti, Games and Decision Making, 2000, Oxford University Press, New York. - Öztürk A., Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyunlar teorisinin temel kavramları ve uygulama alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunlar Teorisine Giriş, Temel Kavramlar
2 Karar Verme Süreci ve Kriterleri
3 İki kişili sıfır toplamlı oyunlar, denge noktaları
4 Karma stratejiler
5 Oyun Matrisinin Sadeleştirilmesi, Oyunlar Teorisinin Temel Teoremi
6 Geometrik Çözüm Yöntemi
7 Shapley-Snow Yöntemi
8 Arasınav
9 İterasyon Yöntemi
10 Doğrusal Programlama ile çözüm
11 N-kişili sıfır toplamlı oyunlar
12 Sıfır toplamlı olmayan oyunlar
13 Bilgisayar uygulaması
14 Bilgisayar uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269405 Öğrenciler Oyunlar Teorisi ile ilgili temel kavramları öğrenirler
2 1269406 Öğrenciler Oyunlar Teorisi problemlerinin çözüm yöntemlerini ve çözümlerin yorumlanmasını öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 1 4 1 5 4 3 1 1 1 1 2 3
2 4 4 3 2 4 1 5 5 4 1 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek