Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST377 Simülasyon 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilere simülasyonun elemanlarını tanıtmak, sayı üretmeyi kavratmak, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında sayı üretmeyi kavratmak ve istatistik uygulamalarının modellemesinde simülasyonun kullanabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Johnson, M.E., (1987) Multivariate Statistical Simulation, John Wiley&Sons, Inc. 2) Kheir, N.A., (1988) Systems Modelling and Computer Simulation, Marcel Dekker. 3) M.Ross (1990). A course in similation. McMillian Publishing, Company. 4) I.Deak (1990). Random number generator and simulation. Akademiai Kiado, Budapest. 5) .J.T.Morgan.(1992). Elements of simulation. Chapman and Hall. 6) F.Öztürk ve L.Özbek (2004). Matematiksel modelleme ve similasyon. Gazi kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Simülasyon ile ilgili temel tanım ve kavramlar, Rastgele sayılarda aranan özellikler, Orta-kare rastgele sayı üretme yöntemi, Çarpım-eşlik ve karma yöntemleri ile rastgele sayı üretimi, Rastgelelik testleri, Düzgün dağılım ile ilgili uygulamalar: şans oyunları, rastgele yürüyüş simülasyonu, basit işletme simülasyonu, simülasyon ile integral hesabı, Kuramsal ve Görgül Dağılıma uygun rasgele sayı üretimi, ters dönüşüm yöntemi, doğrudan benzetim yöntemleri ve reddetme yöntemi, Sanayi ve İş hayatı uygulamaları, Hizmet birimi simülasyonu, Makine ve teçhizat bakımı simülasyonu, Kuyruk sistemlerinin simülasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
49 Performans 7 2 14
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simülasyon kavramı ve yaklaşımı SİM1HF.pdf
2 Simülasyonun değerlendirilmesi, kullanım şartları, yararları ve sakıncaları SİM2HF.pdf
3 Simülasyon modellerinin yapısı ve nitelikleri SİM3HF.pdf
4 Olasılığa genel bakış SİM4HF.pdf
5 Tesadüfi sayılar ve tesadüfi sayı üreticileri SİM5HF.pdf
6 Ters dönüşüm metodu, Kabul-Red yöntemi SİM6HF.pdf
7 Kesikli tesadüfi değişkenlerinin değerlerinin üretilmesi SİM7HF.pdf
8 Karma yöntemler SİM8HF.pdf
9 Ara sınav
10 Sürekli tesadüfi değişkenlerinin değerlerinin üretilmesi SİM10HF.pdf
11 Simülasyon verilerinin istatistik analizi SİM11HF.pdf
12 İstatistik doğrulama yöntemleri SİM12HF.pdf
13 Uyum iyiliği testleri SİM13HF.pdf
14 Simülasyonda istatistiksel uygulamalar SİM14HF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490579 Modelleme ve analiz etme becerilerinde kullanmak üzere tesadüfi sayı üretmeyi öğrenirler.
2 1490580 Önemli olasılık dağılımlarından sayı üreticilerini yazmayı ve bu dağılımlardan tesadüfi sayı üretmeyi öğrenirler.
3 1490581 Simülasyon yardımı ile sistemleri daraltılmış ve genişletilmiş açılardan analiz etme becerisi kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4 2
2 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 5 2
3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek