Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST369 R Programı ile İstatistiksel Analiz 927003 3 5 3

Dersin Amacı

R programını kullanarak istatistiksel veri analizlerinin uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Matloff, N. (2011). The art of R programming: A tour of statistical software design. No Starch Press. -Hothorn, T., & Everitt, B. S. (2014). A handbook of statistical analyses using R. CRC press. -Zuur, A., Ieno, E. N., & Meesters, E. (2009). A Beginner's Guide to R. Springer Science & Business Media. -Braun, W. J., & Murdoch, D. J. (2016). A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programı ile tanımlayıcı istatistikler, parametrik-nonparametrik testler, çok değişkenli analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R programlama diline giriş
2 R programı ile fonksiyonlar
3 R programı ile veri seti işlemleri
4 R programı ile tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizleri
5 R programı ile parametrik testler
6 R programı ile parametrik testler
7 R programı ile nonparametrik testler
8 Ara sınav
9 R programı ile nonparametrik testler
10 R programı ile korelasyon analizi
11 R programı ile regresyon analizi
12 R programı ile ileri regresyon analizi
13 R programı ile kategorik veri analizi
14 R programı ile güç (power) analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490526 R programı tanıtılır.
2 1490527 R programında temel fonksiyon işlemleri anlatılır.
3 1490528 R programında temel veri analizi teknikleri anlatılır.
4 1490529 R programında hipotez testleri anlatılır.
5 1490530 R programında power analiz öğrenilir.
6 1490531 R programında ileri regresyon yöntemleri öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 2 5 1 4 4 1 1 3 1 1 5 4
2 4 5 4 4 5 2 5 5 1 1 3 1 1 5 5
3 4 5 4 4 5 2 5 5 1 1 4 1 1 5 5
4 4 5 4 4 5 2 5 5 1 1 3 1 1 5 5
5 4 5 4 4 5 2 5 5 1 1 4 1 1 5 5
6 4 5 4 4 5 2 5 5 1 1 4 1 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek