Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST371 Görsel Programlama 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Windows programlama, temel bileşenleri ve özelliklerini öğrencilere vermek ve windows uygulamalarına geliştirmelerini sağlamak...

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr Gör. İsmail CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microsoft Visual C#, Seçkin Yayınları, 2011. Hamza Erol, Microsoft Visual C# .Net ile Görsel Programlama, Nobel Kitabevi, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çoklu uygulama geliştirme, mantıksal katmanların çoklu bileşenlerin içerisine bölümlenmesi, görsel programlama kavramları:form tasarlama ve C# da kod yazma , temel bileşenler:label, TextBox, Combobox, Button, Form ve bu bileşenlerin özellik ve olayları , listbox bileşeni ve metin dosya işlemleri , Visual Basic ile bileşen uygulamaları, veri bileşenlerinin veri tabanı içerisine konulması, ,NET çatısı, Ortak Runtime dili (CLR), VB kodlarının orta seviyeli dil içerisinde derlenmesi,, Sınıf kütüphane (FCL) çatısı, Windows, Web formları ve kontrolleri, Girdi çıktı I/O dosyası, düzenli ifadeler,çoklu form uygulamaları , pictureBox bileşeni ve grafik dosyaları , çok kullanılan bileşenler ,dosya ve klasör işlemleri , Diyalog kutuları , Uygulama ADO.NET , MS Access & MS SQL Server bağlantıları ve ilgili sınıflar , veritabanı uygulaması , heterojen ve çeşitli koleksiyonlar bilgisine sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
9 Problem Çözümü 2 3 6
11 Soru-Yanıt 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoklu uygulama geliştirme, mantıksal katmanların çoklu bileşenlerin içerisine bölümlenmesi... hafta-1.docx
https://www.w3schools.com/sql/
2 Görsel programlama kavramları:form tasarlama ve C# da kod yazma hafta-2.docx
3 Temel bileşenler:Label, TextBox, Combobox, Button, Form ve bu bileşenlerin özellik ve olayları hafta-3.docx
4 Listbox bileşeni ve metin dosya işlemleri, Visual Basic ile bileşen uygulamaları Hafta4.docx
5 Veri bileşenlerinin veri tabanı içerisine konulması, NET çatısı, Ortak Runtime dili (CLR). Hafta5.docx
6 VB kodlarının orta seviyeli dil içerisinde derlenmesi, sınıf kütüphane (FCL) çatısı, Windows. Hafta6.docx
7 Web formları ve kontrolleri, girdi çıktı I/O dosyası, düzenli ifadeler Hafta7.docx
8 Ara Sınav
9 Çoklu form uygulamaları, PictureBox bileşeni ve grafik dosyaları, Çok kullanılan Bileşenler Hafta9.docx
10 Dosya ve klasör işlemleri Hafta10.docx
11 Diyalog kutuları, Uygulama Hafta11.docx
12 ADO.NET, MS Access & MS SQL Server bağlantıları ve ilgili sınıflar Hafta12.docx
13 Veritabanı uygulaması Hafta13.docx
14 Heterojen ve çeşitli koleksiyonlar Hafta14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489754 Görsel programlamanın temel kavramlarını ve mantığını tanır.
2 1489755 Form ve bileşenleri forma yerleştirme işlemlerini yapar.
3 1489756 Tıklama olaylarına kod yazmayı tanır.
4 1489757 Görsel programlama uygulamalarını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3
2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2
3 1 3 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2
4 1 3 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek