Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST379 Diferansiyel Denklemler 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Uygulamalı bilim dalları ve mühendislikte geniş bir uygulama alanı olan diferansiyel denklemleri tanıtmak, çözümlerini ve önemini ortaya koymak, Öğrencilerin soyut ve güç anlaşılır kavramları algılayabilmelerini, bunları diferansiyel denklemle ifade ederek analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini sağlamak, Anlatılan konuların tartışıldığı uygulamalar yaparak öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974) - Boyce E. W. and DiPrima C. R., Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, John Wiley & Sons, Inc., 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diferansiyel denklemler ile ilgili temel kavramlar, çözümlerin varlığı, tekliği. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümleri, uygulamaları, Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Mertebe indirgeme, Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler, Parametrelerin değişimi yöntemi, Belirsiz katsayılar yöntemi, Sabit katsayılı diferansiyel denklemlere indirgenebilen değişken katsayılı denklemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyel denklemler ile ilgili bazı temel kavramlar, diferansiyel denklemin çözümü, kurulması, genel, özel ve tekil çözümler
2 Başlangıç ve sınır değer problemleri, Çözümlerin varlığı
3 Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
4 Homojen diferansiyel denklemler, Homojen hale indirgenebilen diferansiyel denklemler
5 Tam diferansiyel denklemler
6 Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı
7 Lineer diferansiyel denklemler
8 Ara sınav
9 Lineer olmayan diferansiyel denklemler, Bernoulli, Riccati Denklemleri
10 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ile ilgili temel kavramlar
11 Lineer bağımsızlık ve Wronskian
12 Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler
13 Mertebe indirgeme
14 Belirsiz katsayılar yöntemi,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489680 Diferansiyel denklemlerin tanımını yapabilmek
2 1489681 Çeşitli diferansiyel denklemleri birbirinden ayırabilmek. Denklem üzerinde oynayarak diferansiyel denklem tiplerinden hangilerine indirgenebileceğini görebilmek
3 1489682 Her hangi bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonu çözüm kabul eden diferansiyel denklemin nasıl bulunabileceğini bulabilmek
4 1489683 Diferansiyel denklem ve Çözüm fonksiyonları verildiğinde bunların arasındaki temel ilişkini kurabilmek I
5 1489684 . Mertebe diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerini kullanabilmek.
6 1489685 Yüksek mertebeli diferansiyel denklemlerin I. Mertebe denklemlerden farkını açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 1 2 5 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3
2 2 4 1 2 5 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3
3 2 4 1 2 5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3
4 2 4 1 2 5 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3
5 2 4 1 2 5 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3
6 2 4 1 2 5 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek