Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ373 Psikolojiye Giriş 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Plotnik, R. Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları, İstanbul: 2009. - Morris, C.G. Psikolojiyi Anlamak. Türk Psk. Derneği Yay. Ank:2002 - Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi, İstanbul: 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel Psikolojik kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
9 Problem Çözümü 4 1 4
11 Soru-Yanıt 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Biliminin Tanımı; Gelişimi
2 Psikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar
3 Fizyoloji ve Davranış; Davranışın Fizyolojik Temelleri
4 Nöronlar-Sinir Akımı
5 Merkezi Sinir Sistemi
6 Çevresel Sinir Sistemi; İç Salgı Sistemi-Enzimler
7 Duyusal Süreçler; Duyum Eşiği
8 Ara Sınav
9 Algı; Algılama Kuralları; Duyum-Algı Farkları; Bireysel Farklılıklar
10 Bilincin Faklı Durumları; Rüyalar
11 Madde Kullanımı; Depresanlar-Stimulanlar
12 Zihinsel Yetenekler; Problem Çözme; Karar Verme; Dil-Düşünce-Zeka
13 Güdüler ve Duygular
14 Güdülenme; Birincil Dürtüler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292487 Psikolojinin ilgi ve uygulama alanları hakkında bilgilenme
2 1292507 Psikolojinin ilgi alanları arasındaki bağlantıları kavrama
3 1292508 Bilinç kavramı hakkında bilgilenme, bilincin farklı durumlarını tanımlama ve kavrama
4 1292509 Duyguların davranışlar üzerindeki etkilerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 4 2 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 3 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek