Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST358 Biyoistatistik 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere veri ve/veya veriler için uygun istatistiksel tahmin yöntemlerini seçmeleri ve uygulama ve/veya uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr. Kamil Alakuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Campbell, M. J. Ve Machin, D. (1995). Medical Statistics, John Wiley ve Sons, Chichester, 2rd Ed. - Ünver, Ö. (1981). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Ertem Büro. - Spiegel, M.R. (1995). Statistics. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. - Hugill, M. (1990). Advanced Statistics, London: Collins Educational. - Lapin, L.L.(1990). Statistics for Modern Business Decisions. 5th Ed., New York: HJB. - Chase, W. and Bown, F. (1996). General Statistics. 2nd Ed. New York: Wiley. - Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. 6th Ed. Boston: PWS-Kent. - Clarke, G. M. and Cooke, D. (1992). A Basic Course in Statistics. 3rd Ed. London: Edward Arnold. - Bülbül, S. E. (2001). Çözümsel İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınevi. - Köksal, B. A. (1985). İstatistik Analiz Metodları. 3. Baskı. İstanbul: Çağlayan Basımevi. - Avralıoğlu, Z. (1974). İstatistik. 2. Baskı. Ankara: AİTA yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitleri; Olasılık ve tanıtlama testleri; Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması; Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları; İstatistiksel değerlendirme, hipotez testleri ve güven aralıkları; Korelâsyon ve regresyon analizi; Tesadüfîsel kontrol denemeleri; Planlanmış gözlemsel çalışmalar; İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar; İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
49 Performans 6 2 12
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık ve tanıtlama testleri
2 Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması
3 Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları (Normal, Poisson ve Binom )
4 Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları (Normal, Poisson ve Binom )
5 İstatistiksel değerlendirme: Hipotez testleri
6 İstatistiksel değerlendirme: Güven aralıkları
7 Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve hipotez testleri
8 Ara sınav
9 Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları
10 Tesadüfîsel kontrol denemeleri: örneklem hacmi, tek yönlü karşılaştırmalar sağ kalım karşılaştırmaları
11 Planlanmış gözlemsel çalışmalar: oranlar ve kort çalışmaları
12 İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar
13 İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.
14 İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494941 Verilerin açıklanması ve toplanmasını yapar ve veri çeşitleri ike birlikte özetlenmesi ve yararlanıcıya sunulmasını sağlar.
2 1494942 Korelasyon ve regresyon analizi yöntemlerini kavrar ve anlar.
3 1494943 Hipotez testleri ve güven aralıkları gibi profesyonel istatistiksel değerlendirmeler yapar.
4 1494944 Olasılık ve ispat testlerini anlar.
5 1494945 Sağ kalım analizi yöntemlerini öğrenir ve uygular.
6 1494947 Önemli lasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamalarını yapar.
7 1494948 Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
2 5 4 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3
3 5 4 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3
4 5 4 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3
5 5 4 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3
6 5 4 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3
7 5 4 3 2 3 1 4 4 1 1 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek