Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST360 Mesleki Yabancı Dil II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrenciler mesleki İngilizce terimleri tanır ve mesleğe yönelik metinleri okuyup anlamaya yönelik çalışmalar yaparlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Orta düzeyde İngilizce biliyor olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik alanındaki İngilizce ders kitaplarından alınan bölümler. 1. David M. Levineand David F. Stephan, EvenYou Can LearnStatistics, Second Edition, A Guide forEveryoneWho Has Ever BeenAfraid of Statistics, 2010 FT Press. 2. Charles E.McCULLOCH, Shayle R.SEARLE. Generalized, LinearAnd Mixed Models. 2001,US. 3. Andre I. Khuri, Linear Model Methodology,2009,Chapman ve Hall/CRC.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel kavramların İngilizce karşılıkları, İngilizce dilinde yazılmış çeşitli istatistik kitap ve makalelerinden alınan bölümlerin çevirisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
11 Soru-Yanıt 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 2 3 6
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel istatistik terimlerinin İngilizce karşılıkları
2 Olasılık terimlerinin İngilizce karşılıkları
3 Hipotez testlerine ilişkin İngilizce terimler
4 Temel istatistik konularına ilişkin İngilizce metin çevirisi
5 Temel istatistik konularına ilişkin İngilizce metin çevirisi
6 Regresyon çözümlemesine ilişkin İngilizce metin çevirisi
7 Varyans Analizine ilişkin İngilizce metin çevirisi
8 Arasınav
9 Varyans Analizine ilişkin İngilizce metin çevirisi
10 Varyans Analizine ilişkin İngilizce metin çevirisi
11 Zaman serisine analizlerine ilişkin İngilizce metin çevirileri
12 Zaman serisine analizlerine ilişkin İngilizce metin çevirileri
13 Öğrencilerin sunumları
14 Öğrencilerin sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495174 Öğrenciler alanındaki çalışmaları yabancı dilde okuyup, anlar.
2 1495175 Öğrenciler mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2 3 2 3 5 2 4 3 2 1 1 2 1 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek