Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST362 İstatistik Karar Teorisi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Temel karar verme teorisi kavramlarını ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necmi Gürsakal, Bayesgil İstatistik, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1992. Hamburg Morris, Statistical Analysis for Decision Making, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel olasılık kavramları, karar teorisine giriş, Karar verme, Kar-zarar tablosu, Belirsizlik türleri, Belirsizlik altında karar vermede karar ölçütleri, Kısmi belirsizlik koşulları altında karar verme, Beklenen fırsat kayıplarının hesaplanması, Bayes teoremi, Önsel ve sonsal dağılımlar, Karar ağacı, Tutarlılık kavramı, Önsel bilgilerin örneklem bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi, Kar ve Kayıp fonksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
9 Problem Çözümü 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel olasılık kavramları
2 Karar teorisine giriş
3 Karar verme, Kar-zarar tablosu
4 Belirsizlik türleri
5 Belirsizlik altında karar vermede karar ölçütleri
6 Kısmi belirsizlik koşulları altında karar verme
7 Beklenen fırsat kayıplarının hesaplanması
8 Ara sınav
9 Bayes teoremi
10 Önsel ve sonsal dağılımlar
11 Karar ağacı ve uygulamaları
12 Tutarlılık kavramı
13 Önsel bilgilerin örneklem bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi
14 Kar ve Kayıp fonksiyonları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274284 Temel karar verme kavramlarını bilir.
2 1274285 Önsel ve sonsal dağılımları bilir ve uygular.
3 1274286 Bayes teorisini bilir ve uygular.
4 1274287 Belirsizlik ve kısmi belirsizlik koşulları altında karar verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3
2 3 4 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
3 3 4 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
4 4 4 4 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek