Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST364 Aktüerya 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Olasılık ve istatistiğin bankacılık ve sigortacılık alanında optimal karar verme ve yönetim için kullanımının öğretilmesi ve kaza sigortalarının aktüeryal modellere uygulanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç A. ve Çelik N. Aktüerya analizine giriş, Dizgi ofset, Konya, 2008. Ö. Akmut , Hayat Sigortası, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980. N. Alistair, Life Contingency, Heinemann, London, 1983. Daykin, C.D., Pentikainen, T., Pesonen, M. Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman-Hall, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aktüerya tanımı, uygulamaları, portföy seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
9 Problem Çözümü 2 3 6
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aktüeryanın tanımı ve ölçümü
2 Risk süreçleri: Hasar sayısı ve hasar miktarı süreçleri
3 Hasar miktarı dağılımları
4 Kollektif ve bireysel risk modelleri
5 Popülasyon modelleri ve mortalite kuvveti
6 İflas olasılığı ve stratejik aktüeryal karar problemleri
7 Prim hesabi, çıkarılan ve üstlenilen miktarlar
8 Ara sınav
9 Aktüeryal riskin paylaşılması ve azaltılmasına ilişkin yaklaşımlar
10 Çoklu rekabet eden aktüeryal riskler
11 Kısa dönem sigortacılık ve aktüeryal risk yönetimi
12 Orta ve uzun dönemli sigortacılık ve aktüeryal risk yönetimi
13 Yasam sigortacılığı, bireysel emeklilik fonları ve benzeri uygulamalar
14 Uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495180 Sigortacılık ve aktüeryal analiz konusunda istatistik yöntemlerini kullanabilir.
2 1495181 Hasar durumunda risk hesabı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3
2 3 3 2 4 1 1 4 1 2 1 3 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek