Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST368 Anket Düzenleme 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bir araştırma için kişilerin düşünce, görüş veya eğilimlerini belirlemek amacıyla soruların belli bir düzende hazırlanıp bu sorulara( yüz yüze, telefonda internette ve posta yoluyla) cevap bulunması ile veri toplama yöntemidir. Ankette sorulan sorular birkaç amaç için sorulabilir bununla birlikte sorular kapalı ve açık uçlu olmak üzere iki kısma ayrılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baş T. (2008). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Seçkin yayıncılık, 5.Baskı, Ankara Arıkan R. (2013). Anketler ve Anket Soruları. Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara. Akalın M. (2018). Anket. Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anket yöntemleri, soru türleri, anket formu hazırlama, planlama, rapor hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anket nedir, veri kaynakları nelerdir Anket nedir, veri kaynakları nelerdir.pdf
2 Hata kaynakları Hata kaynakları.pdf
3 Hedef kitle, çerçeve, örneklem Hedef kitle, çerçeve, örneklem.pdf
4 Anket türleri Anket türleri.pdf
5 Anketin planlanması ve tasarımı Anketin hazırlanması ve tasarım.pdf
6 Soru formlarının hazırlanması ve örnekler Soru formlarının hazırlanması ve örnekler.pdf
7 İyi bir anketörün özellikleri Anketör ve özellikleri.pdf
8 Arasınav Arasınav.pdf
9 Verilerin bilgisayara aktarılması Verilerin bilgisayara aktarılması.pdf
10 Verilerin analiz edilmesi
11 Güvenilirlik analizi Güvenilirlik analizi.pdf
12 Raporlama, sunum hazırlanması
13 Raporlama, sunum hazırlanması
14 Quiz Quiz.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1113196 Öğrenciler anket soru formu hazırlamayı öğrenir
2 1113197 Öğrenciler analiz sonuçlarının raporlanmasını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 3 3 1 4 1 1 2 1 1 2 2
2 5 3 5 5 3 5 4 4 1 1 4 1 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek