Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST372 Ekonometrik Modeller 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Ekonomik verileri çözümleme ve öngörü yapabilmek amacıyla bu alanda çok sıkça uygulama imkanı bulan istatistik yöntemleri tanıtmak, bu yöntemlerin karşılaşacağı sorunları ve bu sorunları giderici yaklaşımları tanıtmak, istatistiksel analiz sonuçlarına dayalı olarak öntahmin yapıp ileriye yönelik ekonomik politikaları belirleyebilme yetisini kazandırmak, olarak verilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Regresyon Çözümlemesi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları -Temel Ekonometri- Gujarati -Ekonometriye Giriş-Aziz Kutlar -Ekonometriye Giriş-Recep Tarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişen Varyans, Çoklu bağlantı, Otokorelasyon problemlerinin tanımı, tespiti ve çözüm önerileri, Gölge bağımsız değişkenli regresyon, gölge bağımlı değişkenli regresyon teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
9 Problem Çözümü 4 1 4
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometrinin tanımı ve kapsamı
2 Ekonometri neden ayrı bir bilim dalı? Ekonometri yöntem biliminin ana çizgileri
3 Determinasyon katsayısı ve düzeltilmiş determinasyon katsayısı
4 Kararlılık (Chow) testi
5 değişen varyans sorununun tanımı ve nedenleri, sonuçları, belirlenmesi, düzeltilmesi
6 Goldeld-Quandt Testi, park testi
7 Spearman sıra korelasyon testi ve Glejser testi
8 Değişen varyans için çözüm önerileri
9 Ara sınav
10 Çoklu bağlantı probleminin tanımı etkileri tespiti
11 Çoklu bağlantı problemi için çözüm önerileri
12 Otokorelasyon problemi etkileri tespiti ve çözüm önerileri
13 Gölge bağımsız değişkenler ile regresyon
14 Gölge bağımlı değişken ile regresyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274341 Ekonometrik problemi dayalı çözümleme tekniklerini bilir
2 1274342 Ekonometrik veri analizini iyi uygular
3 1274343 Ekonometirk istatistiksel yöntemlerin uygulanmasında ortaya çıkacak problemleri çözme yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 3 1 1 1 4
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 1 1 4 4
3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 3 1 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek