Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST378 Örnekleme II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Basit ve Tabakalı tesadüfi örneklemeyi gördükten sonra uygulamada çok kullanılan yöntemlerin öğretilmesi. Farklı örnekleme yöntemlerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Örnekleme I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 . T. Yamane, Temel Örnekleme Yöntemleri, Çevirenler: A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Literatür Yayınları, No:53, Ankara, 2001. 2. H. Çıngı, Örnekleme Kuramı, H. Ü. Fen Fak Basımevi, Beytepe , Ankara, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oransal ve regresyon tahminleri, sistematik örnekleme, küme örneklemesi ve iki aşamalı örnekleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oransal tahminler
2 Ayrı Oransal ve birleşik oransal tahmin yöntemleri
3 Regresyon tahmin yöntemi ve varsayımları.
4 Ayrı regresyon ve birleşik regresyon tahmin yöntemleri
5 Sistematik örnekleme yöntemi ve bunun diğer örnekleme yöntemleri ile karşılaştırılması
6 Sistematik örneklemede örneklem seçimi
7 Sistematik örneklemede tahmin edicilerin varyasları ve varyansların tahmini
8 Arasınav
9 Küme örneklemesi
10 Küme örneklemesinde belli özelliğe sahip birimlerin tahmini
11 Çok aşamalı örnekleme
12 Çok aşamalı örnekleme
13 Çok aşamalı örnekleme
14 Çok aşamalı örneklemede ortalama ve toplam tahmin edicilerin tahmini
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274354 Oransal tahminler ve ayrı ile birleşik oransal tahminler ve kullanım alanlarının öğretilmesi
2 1274355 Regresyon tahminler ve ayrı ile birleşik regresyon tahminler ve kullanım alanlarının öğretilmesi
3 1274356 Küme örneklemesi ne zaman kullanılır.
4 1274357 Çok aşamalı örneklemede 1. ve 2. derece tahmin edicilerin tanıtılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 4
2 5 5 5 5 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3
3 5 5 5 5 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3
4 5 5 5 5 2 3 3 4 1 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek