Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin çeşitli regresyon modellerini öğrenmesini ve mevcut problemlerde modelleme yapabilme becerilerini sağlamak, Doğrusal olmayan regresyonda parametre tahmini ve hazır paket programlarla çözüm yapabilmelerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Douglas M. Bates and Donald G. Watts, “Nonlinear Regression Analysis and its Applications” 2. Birkey, D., Dodge, Y. (1993), Alternative Methods of Regression, John Wiley ve Sons İnc., U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çoklu Doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi, En Küçük Karelerin Geometrik yaklaşımı, Proje uygulaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar matrislerde özdeğer –özvektör kavramı
2 Karesel formlar ve türevleri
3 Basit doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi
4 Çoklu Doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi
5 Model varsayımları ve testleri
6 Doğrusal olmayan regresyon modeli
7 Doğrusallaştırılabilen modeller
8 Ara sınav
9 Gaus-Newton Metodu ile parametre tahmini
10 En Küçük Karelerin Geometrik yaklaşımı
11 Newton-Raphson metodu ile parametre tahmini
12 Levenberg-Marquardt algoritması
13 Model spesifikasyonu
14 Proje uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494892 Doğrusal regresyon modelini öğrenme
2 1494893 Mevcut problemlerde modelleme yapabilme
3 1494894 Modelin parametrelerini tahmin edebilme.
4 1494895 Doğrusal Regresyon modelini tahmin amaçlı kullanabilme
5 1494896 Proje uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 4 4 4 5 3 2 3 1 1 3 4
2 5 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 1 3 4
3 5 5 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 1 3 4
4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 1 3 4
5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 2 5 3 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek