Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST386 Kestirim Yöntemleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere veri ve/veya veriler için uygun istatistiksel tahmin yöntemlerini seçmeleri (belirlemelerini) sağlamak ve uygulama ve/veya uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley ve Sons. - Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co. - Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. - Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co. - Rice, J. A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. 2rd Ed., California: Wadsworth Publishing Co. - Knight, K. (2000). Mathematical Statistics. Toronto: Chapman ve Hall. - Lindgren, B. W. (1993). Statistical Theory, Fourth Edition, London: Chapman ve Hall/CRC.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örnek-istatistik ve kitle-parametre kavramları; Örnekleme dağılımı, merkezi limit teoremi ve büyük sayılar kanunu; İstatistiksel tahmin ve ilgili temel kavramlar; Tahmin yöntemleri: (a) momentler yöntemi, (b) EÇOK yöntemi, (c) EKK yöntemi ve (d) Zaman serileri ile tahmin; Önemli olasılık dağılımları: (a) kesikli dağılımlar ve (b) sürekli dağılımlar; önemli olasılık dağılımlarının nokta tahmin edicileri ve uygulamaları; önemli olasılık dağılımlarının aralık tahmin edicileri ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
21 Rapor Sunma 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
49 Performans 3 3 9
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örnek-istatistik ve kitle-parametre kavramları KESY1HF.pdf
2 Örnekleme dağılımı ve büyük sayılar kanunu KESY2HF.pdf
3 İstatistiksel tahmin ve ilgili temel kavramlar KESY3HF.pdf
4 Tahmin yöntemleri: (a) momentler yöntemi KESY4HF.pdf
5 Tahmin yöntemleri: (b) EÇOK yöntemi KESY5HF.pdf
6 Tahmin yöntemleri: (c) EKK yöntemi KESY6HF.pdf
7 Tahmin yöntemleri: (d) Zaman serileri ile tahmin KESY7HF.pdf
8 Önemli olasılık dağılımları: (a) kesikli dağılımlar KESY8HF.pdf
9 Ara sınav
10 Önemli olasılık dağılımları: (b) sürekli dağılımlar KESY10HF.pdf
11 Önemli kesikli olasılık dağılımlarının nokta tahmin edicileri ve uygulamaları KESY11HF.pdf
12 Önemli sürekli olasılık dağılımlarının nokta tahmin edicileri ve uygulamaları KESY12HF.pdf
13 Önemli kesikli olasılık dağılımlarının aralık tahmin edicileri ve uygulamaları. KESY13HF.pdf
14 Önemli sürekli olasılık dağılımlarının aralık tahmin edicileri ve uygulamaları. KESY14HF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274016 Elde ettiği verileri uygun bir biçimde özetler.
2 1274017 Veriler için en uygun dağılım veya modeli belirler.
3 1274018 Modeller için en uygun tahmin yöntemlerini seçer ve uygular.
4 1274019 Mümkün modeller arasından en iyi modeli belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 1 3 2 5
2 3 4 3 3 5 3 4 3 2 3 3 1 2 2 5
3 4 5 3 3 5 3 4 3 2 3 3 1 2 2 5
4 4 5 3 3 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek