Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST388 Bilim Tarihi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Koyre, 2008. Bilim Tarihi Yazıları, çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara. C. Güzel, 2008. Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. D. Özlem, 1998. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, bilim tarihini tanıtarak nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleyen, bilimsel düşünme yollarının tanınmasını, günün düşünme koşulları ve bilimsel gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesini, farklı bilimsel düşünme biçimlerinin tartışılmasını sağlamak; bu yoldan da alternatifli düşünme biçimlerine ilişkin olanakları gün ışığına çıkartmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
2 Bilim tarihi I: Bilimsel bilginin doğuşu
3 Bilim tarihi II: Ortaçağda bilim, bilimsel bilginin doğuşunu hazırlayan etmenler.
4 Bilim tarihi III: Rönesans ve modern bilimin doğuşu
5 Bilim tarihi IV: Descartes, Galileo, Newton, Copernic
6 Bilim tarihi V: Aydınlanma çağı, Endüstri Devrimi ve Darwinci kuram
7 Pozitivizmin yükselişi
8 Ara sınav
9 Einstein ve Kuantum Teorisi
10 Einstein ve Kuantum Teorisi
11 Thomas Kuhn ve Lakatos
12 Kültür bilimleri ve kültür felsefesi
13 Dilthey
14 Hermeneutik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274032 Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
2 1274033 Bilimsel dönüşümlerin günün paradigmasına ilişkin koşullarını kavrar.
3 1274034 Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
4 1274035 Disiplinli düşünme becerilerini geliştirir.
5 1274036 Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır.
6 1274042 Bilimsel bilginin niteliğini diğer bilgilerden ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2
5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek