Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST380 Finansal Matematik 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Temel finans bilgisinin yanında, finansal hesaplamalarda gerekecek matematiksel işlemlerin öğretilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayıncılık S. G. KELLISON, The Theory of Interest, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1991 C. Ruckman and J. Francis, Financial Mathematics, 2th Edition, BPP

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basit ve bileşik faiz, peşin değer ve birikimli değer hesaplamaları, anüiteler ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 1 2 2
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Faizin Tanımı, basit ve bileşik faiz kavramları
2 Birikimli Değer ve Peşin Değer Kavramı
3 Efektif ve Nominal Faiz Oranları, Efektif ve Nominal İskonto Oranları. Anlık Faiz Oranı.
4 Finansal denklik kavramı ve bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması.
5 Anüite Kavramı. Dönem Sonu ve Dönem Başı Anüiteler
6 Ertelenmiş ve Sonsuz Anüiteler
7 Ödemeler serisinde bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması. Değişken Anüiteler ve Uygulamaları
8 Ara sınav
9 Sürekli Anüiteler ve Uygulamaları
10 Yıllık olmayan Ödemeler Serisi ve Çözümleri
11 İskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi
12 Nominal ve Gerçek Faiz Oranları
13 Yatırım fonları
14 Borçlar: Amortisman ve Amortisman Fonu Yöntemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495245 Faiz ve iskonto oranı kavramını basit ve bileşik faizlendirme işlemine göre çözümleyebilir.
2 1495246 Finansal denklik oluşturarak bilinmeyen değişkenleri çözümleyebilir.
3 1495247 Peşin değer ve birikimli değer fonksiyonlarını çözümleyebilir.
4 1495248 Yıllık olmayan ödemelerle ilgili faizlendirme işlemi problemlerini çözümleyebilir.
5 1495249 Ödemeler serisi fonksiyonlarını çözümleyebilir.
6 1495250 Kazanç oranları ile ilgili finansal hesaplamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
2 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
4 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
5 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
6 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 3 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek