Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST382 Sunum Teknikleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etkili Sunum Teknikleri; Prof.Dr.Demet Gürüz, Doç.Dr.Ayşe Temel Eğinli Navarro, Joe, Karlins, Marvin, Beden Dili, Alfa Basım Yayım Dağıtım Dimitrius, Jo-Ellan, Mazzarella, Wendy Patrick, İnsanları Okumak, Koridor Yayıncılık Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum nedir, sunum yapmaya nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarız? Sunumu oluşturan temel unsurlar: Siz, dinleyicileriniz, mesajınız ve araçlarınız. Sunum heyecanıyla baş etme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
9 Problem Çözümü 1 2 2
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amaç ve Hedefleri, Sunum Tanımı, Sunum Türleri, Neden Etkili Sunum
2 Sunumun Amaç ve Hedefleri
3 Sunumda Kullanılacak Destek Araçlarının Tasarlanması, Mekan Düzenlemeleri
4 Bilgi ve Veri Toplama, Bilgi/Verilerin Düzenlenmesi, Plan Çıkarma, Bilgileri/Verileri Metne Çevirme, Kullanılacak Görsel Destek Araçlarını Belirleme, Yazılı Sunum Metnini Konuşmaya Çevirme, Sunumu Prova Etme
5 MS-Office Powerpoint ile Sunum Hazırlama Konusunda Bilinmesi Gerekenler
6 MS-Office Powerpoint ile Sunum Hazırlama Konusunda Bilinmesi Gerekenler
7 Sunumun İletişim Öğeleri-1: 1. Sözlü İletişim 2. Sözsüz İletişim-Beden Dili Sunum Sırasında Beden Dilinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
8 Ara Sınav
9 Sunumun İletişim Öğeleri-2: 1. Dinleme 2. Soru Sorma-Sorulara Cevap Verme 3. Özetleme-Geribildirim 4. Değerlendirme
10 Sunum Değerlendirme Formlarının İçeriği, Tanıtılması ve Hazırlanışı, Sunumun Değerlendirilmesi
11 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
12 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
13 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
14 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273969 Etkili sunumun nasıl yapılacağını bilir.
2 1273970 Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar.
3 1273971 Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir.
4 1273972 Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir. Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.
5 1273973 Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 4 3 2 2 1
2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 1
3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 5 4 3 3 2 1
4 2 2 2 5 2 3 2 2 2 5 4 3 3 2 1
5 2 2 2 5 2 3 2 2 2 5 4 3 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek