Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST471 İstatistik Paket Programları II 927003 4 7 4

Dersin Amacı

İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (Minitab-Pass)

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Minitab ve Pass programının kullanımı, istatistiksel problemlerin Minitab-Pass programlarında çözümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
7 Laboratuvar 6 2 12
9 Problem Çözümü 8 1 8
11 Soru-Yanıt 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Minitab menüleri, veri işlemleri Minitab-2019-20.pdf
2 Minitab'da matematiksel işlemler,Matris işlemleri Minitab-2019-20.pdf
3 Rastgele veri üretme, Dağılımların olasılık yoğunluk fonksiyonu hesabı Minitab-2019-20.pdf
4 Normallik testi, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar Minitab-2019-20.pdf
5 Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi Minitab-2019-20.pdf
6 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi Minitab-2019-20.pdf
7 İki eşli grup grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi Minitab-2019-20.pdf
8 Arasınav
9 Anova ve güç analizi hesabı Minitab-2019-20.pdf
10 Çapraz tablolar, ki-kare testleri ve güç analizi hesabı Minitab-2019-20.pdf
11 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Manova Minitab-2019-20.pdf
12 Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon Minitab-2019-20.pdf
13 Çoklu Doğrusal Regresyon analizi Minitab-2019-20.pdf
14 Grafik çizimi Minitab-2019-20.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268391 Minitab ve Pass programının kullanımı bilinir.
2 1268392 Minitab ve Pass programında grafik çizilebilir.
3 1268393 Minitab ve Pass programına veri girişi ve kodlama yapılabilir.
4 1268394 Minitab ve Pass programında istatistiksel veri analizi yapılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 5 2
2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 5 2
3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 2
4 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek