Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bilgisayarların hızlı gelişimi ve finansal zaman serelerinin analizlerine duyulan yoğun talep bu disiplini ortaya çıkarmıştır. Bu alanda ortaya konan öngörü teknikleri serinin durağan yapıya sahip olduğu varsayımını yapmaktadır. Dolayısıyla zaman serisinin durağan yapıya sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak önemlidir. Bu dersin içeriğinde bu konular üzerinde durulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Zaman serileri Analizi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları -Ekonometrik Zaman Serieleri Analizi- Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Durağanlık analizi, Korelogram Testi, Birim Kök Testi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
9 Problem Çözümü 8 1 8
11 Soru-Yanıt 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Durağan Zaman serileri
3 Durağan dışı zaman serileri
4 Durağanlık testlerine giriş
5 Korelasyon katsayısının Anlamlılığı testi
6 Otokovaryans ve otokorelasyon analizleri
7 Korelogram testi
8 Ara sınav
9 Q istatistikleri
10 Kısmi otokorelasyon analizi
11 Birim Kök testi Dickey- Fuller
12 Yapısal Kırılma, Düzey değişimli yapısal kırılma
13 Eğim değişimli yapısal kırılma
14 Eğim ve düzey değişimli yapısal kırılma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270122 Ekonometrik değişkenlerin oluşturduğu zaman serilerinin durağan olma özelliklerinin önemini bilir.
2 1270123 Durağanlık testlerinin iyi bir uygulayıcısıdır.
3 1270124 Durağanlık testlerini yaparken Paket programlarından faydalanmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 4 2 1 4 2 3 1 3 1 1 1 3
2 4 4 3 4 2 1 5 2 4 1 3 1 1 1 3
3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 1 4 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek