Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST477 Kovaryans Analizi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Kovaryans analizi (ANCOVA) modellerini tanıtmak, ANCOVA’nın teorik yapısını anlamak ve ANCOVA modelleri ile veri analizi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2011). İstatistiksel deney tasarımı, ikinci basım. Nobel yayınevi, Ankara. Wildt, A.R. and Ahtola, O.T. (1978). Analysis of covariance, Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, London. Milliken, G.A. and Johnson, D.E. (2002). Analysis of Messy Data, Volume 3: Analysis of Covariance, Chapman & Hall.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kovaryans analizine (ANCOVA) giriş, ANCOVA'nın varsayımları, Bir ortak değişkene sahip bir yönlü ANCOVA, İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA, Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA, Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA, Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA, Faktöriyel ANCOVA, Lineer modeller yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
9 Problem Çözümü 3 8 24
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kovaryans analizine giriş
2 Kovaryans analizinin varsayımları
3 Bir ortak değişkene sahip bir yönlü kovaryans analizi (ANCOVA)
4 İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA
5 Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA
6 Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA
7 Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA
8 Ara sınav
9 Bloklama ve kovaryans analizi
10 Faktöriyel ANCOVA
11 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
12 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
13 Lineer modeller yaklaşımı
14 Lineer modeller yaklaşımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268944 Kovaryans Analizi (ANCOVA) modellerini tanır.
2 1268945 ANCOVA nın varsayımlarını ve teorik yapısını anlar.
3 1268946 ANCOVA modelleri ile veri analizi yapar.
4 1268947 Lineer modeller yaklaşımını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 4 5 1 1 3 1 1 5 1 3 3 4
2 3 4 1 4 5 1 1 3 1 1 5 1 3 3 4
3 3 4 1 4 5 1 1 3 1 1 5 1 3 3 4
4 3 4 1 4 5 1 1 3 1 1 5 1 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek