Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Çok değişkenli veri yapılarında veri setleri arasındaki doğrusal ilişkileri ve matematiksel modelleri ortaya koyarak diğer çok değişkenli istatistiksel analizlere veri sağlamak ve tahminleme yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner Tunç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Applied multivariate statistical analysis, Richard A. Johnson, Dean W. Wichern. 2-Methods of multivariate statistical analysis, Alvin C. Rencher.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 7 28
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çok değişkenli veri yapısı ve matris cebiri
2 tek değişkenli regresyon ve korelasyon
3 tek değişkenli regresyon ve korelasyon
4 kanonik korelasyon hesabı, önemlilik testi ve yorumu
5 kanonik korelasyon hesabı, önemlilik testi ve yorumu
6 yaşam verisi üzerinde uygulama
7 kanonik korelasyon hesabında matlab kullanımı
8 arasınav
9 çok değişkenli regresyon varsayımları ve parametre tahmini
10 model anlamlılığı
11 katsayıların testi ve güven aralıkları
12 model anlamlılığı için diğer göstergeler
13 yaşam verisi üzerinde uygulama
14 yaşam verisi üzerinde uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1112190 Çok değişkenli veri yapılarında veri setleri arasındaki doğrusal ilişkinin matematiksel modelleri oluşturulur ve kestirim yapılır.
2 1112191 Büyük veri setlerinde istatistiksel yöntemleri rahatlıkla kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 3 3 4 1 1 2 1 1 4 4
2 5 5 4 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek