Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST458 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin fonksiyonlarını ve faydalarını anlamak için gerekli bilgiyi sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, bir ERP sisteminin etkilerini ve bir ERP yazılımının iş süreçlerini nasıl entegre ettiğini MS Dynamics AX ERP programını kullanarak öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enterprise Resource Planning” by Mary Sumner, Pearson Prentice Hall, 2005. Magal SR, Word J, 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley and Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurumsal Kaynak Planlamanın (ERP) gelişimi, ERP ile ilgili temel kavramlar; ERP’nin işletmeler için önemi; ERP sistemlerinin temel modülleri: Üretim planlama, satış ve dağıtım, malzeme yönetimi, finans, insan kaynakları, proje yönetimi; Türkiye’de ve dünyada ERP pazarı; Pazarda mevcut ERP sistemleri; ERP projelerinin yönetimi, ERP projelerinde karşılaşılan zorluklar ve kritik başarı faktörleri, ERP sistemlerinin geleceği, MS Dynamics Ax ERP sistemi uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
7 Laboratuvar 10 2 20
9 Problem Çözümü 8 1 8
11 Soru-Yanıt 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Kurumsal Kaynak Planlamanın (ERP) gelişimi
3 ERP ile ilgili temel kavramlar
4 ERP’nin işletmeler için önemi
5 ERP sistemlerinin temel modülleri: Üretim planlama, satış ve dağıtım
6 ERP sistemlerinin temel modülleri: Malzeme yönetimi, finans
7 ERP sistemlerinin temel modülleri: insan kaynakları, proje yönetimi
8 Arasınav
9 Türkiye’de ve dünyada ERP pazarı; Pazarda mevcut ERP sistemleri
10 ERP projelerinin yönetimi
11 ERP projelerinde karşılaşılan zorluklar ve kritik başarı faktörleri
12 ERP sistemlerinin geleceği
13 MS Dynamics Ax ERP sistemi uygulamaları.
14 MS Dynamics Ax ERP sistemi uygulamaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274245 Öğrenci MRP/MRP II ve ERP ile ilgili temel kavramların bilgisini anlatabilecektir.
2 1274246 Öğrenci Sektörde kullanılan mevcut ERP sistemlerinin bilgisini kazanacaktır.
3 1274247 Öğrenci Hem sağlayıcı hem de müşteri firma tarafında gerçekleştirilen ERP projelerinin yönetimi becerisini kazanacaktır.
4 1274248 Öğrenci MS DYNAMICS ERP II yazılımının genel yapısı anlayacak ve kullanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2
2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2
3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2
4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek