Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST460 Kriptoloji 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Şifreleme konusuna ilgisi olan öğrencilerin kriptolojiye giriş yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia,© 2011 | Pearson Prentice Hall | ISBN-13: 978-0-321-70201-2, ISBN-10: 0-321-70201-8 Information Security Lecture Notes: Süleyman Kondakcı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kriptoloma ve kriptanaliz örnekleri, Simetrik ve asimetrik modern kriptolama teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 9 2 18
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriptografi Terminolojisi ve tarihçesi
2 Kriptografi Terminolojisi ve tarihçesi
3 Şifreleme Algoritmaları
4 Simetrik Şifreleme Algortimaları
5 Simetrik Şifreleme Algortimaları
6 Asimetrik Şifreleme Algoritmaları
7 Asimetrik Şifreleme Algoritmaları
8 Arasınav
9 Karışık Algoritmalar
10 Şifre Çözme Analizi
11 Kriptanalizde İstatistiksel Testler
12 Kriptanalizde İstatistiksel Testler
13 Örnek Uygulamalar
14 Örnek Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274249 Kriptoloji temel kavramlarını ve mantığını tanır.
2 1274250 Modern Simetrik ve Asimetrik Şifreler hakkında bilgi verebilir
3 1274251 Kriptoloji uygulamalarını yapar
4 1274252 Kriptanaliz için algoritmaları kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3
2 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3
3 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3
4 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek