Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST464 Bulut Bilişimi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı katılımcılara bulut bilişim ile ilgili mevcut uygulamaları tanıtmaktır. Bu ders kapsamında bulut bilişim modelleri, teknikleri ve mimarilerine odaklanılarak katılımcılara bulut bazlı yazılım sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cloud Computing Bible, Barrie Sosinsky, Wiley; 1 E (January 11, 2011), ISBN: 0470903562 Enterprise Cloud Computing, by Gautam Shroff, Cambridge University Press, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bulut Bilişime Giriş, Bulut Bilişim Hizmet Modelleri, Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri, Güncel Bulut Bilişim Uygulamaları, Bulut Bilişim Kullanım Alanları, Bulut Bilişim Avantajlar ve Dezavantajları, Mobil Bulut Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
7 Laboratuvar 12 2 24
9 Problem Çözümü 4 1 4
11 Soru-Yanıt 9 2 18
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulut Bilişime Giriş
2 Bulut Bilişim Hizmet ve Dağıtım Modelleri
3 Bulut Teknolojileri (Web Servisleri, AJAX, Mashups)
4 Kullanım Alanları, Avantaj ve Dezavantajları
5 Bulut Geliştirme: Bulutta veri saklanması
6 Sanallaştırma Teknolojisi ve Çok Kiracılı Yazılım
7 Bulut Geliştirme: Dev 2.0 platformları
8 Arasınav
9 Yazılım Mimarisi
10 İş Akışı ve İş Süreçleri
11 Ticari Şirket Analizi ve Araştırmaları
12 Bulut Bilişim Ekonomisi
13 Bulut Geliştirme
14 Bulut Geliştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495156 Bulut bilişim prensiplerine hakim olacaklardır.
2 1495157 Google App Engine kullanarak basit uygulamalar geliştirebileceklerdir.
3 1495158 Sanallaştırma, service yönelimli mimari ve web servisleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır
4 1495159 Dağıtık depolama ve güvenlik kavramlarını öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek