Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT484 Makro İktisat 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Makro iktisadın temel araştırma konularını oluşturan; milli gelir muhasebesi, fiyatlar genel düzeyi, para teorisi, denge milli gelir, uluslar arası iktisat kuramları ve iktisadi büyüme konularında temel bilgilerin kavratılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İktisat Bölümü Öğretim Elemanları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2006), Makro İktisat, Seçkin, Ankara. Dornbush, R,. ve Fischer, S.,(1998), Makro Ekonomi, Akademi,Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

İİBF Öğretim Üyeleri

Dersin İçeriği

Temel Makroekonomik İlişkiler, Keynesyen Modeller, Ekonomik Dalgalanmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler
2 Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler
3 Referans Modelleri I: Klasik Model
4 Referans Modelleri II:Keynesyen Model
5 Referans Modelleri II: Keynesyen Model
6 Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli
7 Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli.
8 Arasınav
9 Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli
10 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
11 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
12 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
13 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri
14 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292648 Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar
2 1292649 Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklar.
3 1292650 Makro ekonomik değişkenler ve makro ekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklar.
4 1292651 Keynesyen makroekonominin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 4 2 3 3 5 1 2 1 1 3 2
2 3 4 2 3 3 1 3 3 4 1 1 1 1 2 2
3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 1 2 1 1 3 3
4 2 2 1 2 2 1 3 3 4 1 2 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek