Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Güncel bekleme hattı problemlerini matematiksel olarak çözmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Olasılık-I, olasılık-II ve Stokastik Süreçler-I derslerini almış olmak gerekir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bhat ,U. N., 2008, An Introduction to Queuing Theory, Boston, 2008. Cooper, R.B., 1972, Introduction to Queuing Theory, The Macmillan Company, New York. Gross, D., Horris, C.M., 1998, Fundamentals of Queuing Theory, Third Edition, John Wiley&Sons, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 5 35
24 Seminer 3 5 15
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve temel kavramlar.
2 Genel Kuyruk Sistemi: Günlük yaşamda üretim hattı, haberleşme ve bankalar gibi alanlarda kuyruk sistemlerinin kullanımı.
3 Kendall-Lee-Taha Simgesinin verilmesi ve paremetrelerin tanıtılması
4 M/M/1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması
5 M/M/1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması
6 Doğum-Ölüm Süreci
7 M/M/n sisteminin analizi
8 Ara Sınav
9 M/M/n sisteminin analizi.
10 M/M/n/0 ya da Erlang sisteminin göstergelerinin hesabı.
11 Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri.
12 Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri ve kaybolma olasılığının optimizasyonu.
13 Bazı tandem(seri) kanallı kuyruk sistemleri
14 Bazı tandem(seri) kanallı kuyruk sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126751 Kuyruk teorisi ya da bekleme hattı teorisini tanıtmak, çeşitli stokastik sistemlere ait parametrelerin bulunmasına ilişkin bigileri öğrenmek ve bu sistemin parametrelerini optimize etmeyi öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek