Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST426 Güvenilirlik Analizi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Anket ve ölçek çalışmalarının güvenilirlik ve geçerlilik analizini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2. Horst, P.(1966). Psyhological measurement and prediction. California: Wadsworth.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güvenilirlik ve geçerlilik analizi yöntemleri ve spss uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
7 Laboratuvar 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
9 Problem Çözümü 6 2 12
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme, ölçme hataları GA1.pdf
2 Güvenilirlik analizi yöntemleri GA2.pdf
3 Güvenilirlik analizi yöntemleri GA3.pdf
4 Güvenilirlik analizi yöntemleri GA4.pdf
5 Güvenilirlik analizi yöntemleri GA4.pdf
6 Cronbach alfa GA CRONBACH ALFA.pdf
7 Cronbach alfa GA CRONBACH ALFA.pdf
8 Arasınav
9 KR 20-21 KR20-21.pdf
10 Geçerlilik analizi yöntemleri GEÇERLİLİK ANALİZİ.pdf
11 Geçerlilik analizi yöntemleri GEÇERLİLİK ANALİZİ.pdf
12 Faktör analizi faktör analizi.pdf
13 Doğrulayıcı Faktör Analizi DFA.pdf
14 Doğrulayıcı Faktör Analizi DFA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177503 Ölçme ve ölçme hataları bilinir.
2 1268398 Güvenilirlik analizi yöntemleri bilinir.
3 1268399 Geçerlilik analizi yöntemleri bilinir.
4 1268400 Anket ve ölçek çalışmalarının güvenilirlik analizi ve geçerlilik analizi yapılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3
2 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
4 5 2 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek