Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Lineer modeller çatısı altında, Genelleştirilmiş lineer modellerin genel yapısı, tahmin eşitlikleri ve analiz yöntemlerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Elemanları

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Generalized Linear Models,2002. Raymond H. Myers, Douglas C. Montgomery, G. Geoffrey Vining. 2.An Introduction to Generalized Linear Models, 2002. Annette J.Dobson, Chapman & Hall. 3.Generalized, Linear and Mixed Models, 2001. Charles E.McCulloch, Shayle R.Searle, Cornell University, Canada.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 8 5 40
24 Seminer 3 3 9
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genelleştirilmiş modellere giriş
2 Genelleştirilmiş lineer modeller
3 Üstel dağılımlar ailesi
4 Uygulama
5 Genelleştirlmiş Lineer modeller için olabilirlik fonksiyonları
6 Genelleştirlmiş Lineer modeller için önemli dağılımlar
7 Uygulama
8 Arasınav
9 Genelleştirilmiş Lineer modellerde test istatistikleri
10 Link fonksiyonu
11 Uygulama
12 Genelleştirilmiş Lineer modeller için artık ve çıkarım analizi
13 Uygulama
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41554 1454480 Öğrenciler Genelleştirilmiş lineer modeller ailesini tanır.
41559 1366173 Genelleştirilmiş lineer modelleri analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
41554 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3
41559 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek