Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST430 Bayesci İstatistik II 927003 4 8 5

Dersin Amacı

İleri Bayesci yöntemleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

MEHMET ALİ CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Box, G.E.P Ve Tiao, G.C. (1992). Bayesian ınference ın statistical analysis. Wiley Classics Library Edition, New York, John Wiley & Sons. - Zellner, A. (1971). An introduction to bayesian inference in econometrics. New York, John Wiley & Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BAYESCİ İSTATİSTİĞİN TANITILMASI
2 BAYESCİ YAKLAŞIM İLE SONSAL DAĞILIMLARIN OLUŞTURULMASI
3 SONSAL DAĞILIM PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ
4 YAKINSAMA KRİTERLERİ
5 BAYESCİ HİPOTEZ TESTLERİNE GİRİŞ
6 BAYESCİ T-TESTLERİ
7 BAYESCİ VARYANS ANALİZİ
8 ARASINAV
9 BAYESCİ ÇAPRAZ TABLO ANALİZİ
10 BAYESCİ ORAN KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ
11 BAYESCİ REGRESYON ANALİZİNE GİRİŞ
12 BAYESCİ REGRESYON MODELİNDE PARAMETRE TAHMİNİ
13 BAYESCİ REGRESYON MODELLERİNE AİT UYUM ÖLÇÜLERİ
14 BAYESCİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235058 Bayesci yöntemler bilinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek