Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST432 Grafiksel Modeller 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Koşullu bağımsızlık ilişkilerinin grafiksel modellerle belirleme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayrak H. Gökpınar F., 2005, Koşullu Bağımsızlık Yapılarında Grafiksel Modeller. Edwards D., 2004, Introduction to Graphical Models, Springer-Verlag, New York. Lauritzen,1996, Graphical models., Clarendon Press, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grafiksel modeller ile ilgili genel bilgiler, temel grafik teorisi, koşullu bağımsızlık ve Markov özellikleri, saf durumlar için grafiksel modeller ve test istatistikleri, karma veriler kullanılan CG dağılımının özellikleri ve test istatistikleri, MIM paket programı ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grafiksel modeller hakkında genel bilgi
2 Temel grafik teorisi-1
3 Temel grafik teorisi-2
4 Koşullu bağımsızlık-1
5 Markov özellikleri
6 Kategorik değişkenler için grafiksel modeller ve test istatistiği-1
7 Kategorik değişkenler için grafiksel modeller ve test istatistiği-2
8 Ara sınav
9 Sürekli değişkenler için grafiksel modeller ve test istatistiği-1
10 Sürekli değişkenler için grafiksel modeller ve test istatistiği-2
11 Karma değişkenler için grafiksel modeller ve test istatistiği
12 Kategorik değişkenler için MIM paket programı ve uygulamaları
13 Sürekli değişkenler için MIM paket programı ve uygulamaları
14 Karma değişkenler için MIM paket programı ve uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274192 Grafiksel modeller hakkında genel bilgi sahibi olur
2 1274193 Temel grafik teorisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1274194 Kesikli ve sürekli değişkenler için grafiksel modelleri bilir
4 1274195 MIM paket programını bilir
5 1274196 MIM’i kullanarak, çeşitli alanlara grafiksel modellerin uygulanması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
2 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3
3 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2
4 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2
5 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek