Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST436 Katagorik Veri Analizi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Kategorik verilerin istatistiksel analizlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Emre Dünder

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynak: 1. Agresti, S. (2002). Categorical Data Analysis, Second Edition, John Wiley&Sons, Inc. 2. Çilan, Ç.A. (2013). Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi, Pegem Akademi, Ankara. 3. Stokes, M. E., Davis, C. S., and Koch, G. G. (2000). Categorical Data Analysis Using the SAS System, Second Edition, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişkenler, değişken türleri, ölçme düzeyleri, çapraz tablolar, ki-kare bağımsızlık testleri, log-lineer analiz, Cochran Q testi, Uygunluk analizi ve bilgisayar uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 12 1 12
7 Laboratuvar 12 3 36
9 Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değişken ve değişken türleri
2 Ölçme düzeyleri
3 Çapraz tablolar (2x2)
4 Çapraz tablolar rxc
5 Sas programına giriş
6 Ki-kare bağımsızlık testleri
7 Ki-kare bağımsızlık testleri
8 Arasınav
9 Cochran-Mantel-Haenszel Testi
10 Uygunluk analizi
11 Log-Lineer Modeller
12 Log-Lineer Modeller
13 Lojistik regresyon analizi
14 Genel uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212469 Kategorik değişkenlere ait analizler yapılabilir. (Log-lineer analizi, Uyum analizi, CMH testi vd.)
2 1212493 Kategorik veriler paket programlarda analiz edilebilir. (Sas, SPSS vb.)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4
2 4 4 5 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek