Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST438 Bulanık İstatistik 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bulanık küme ve sayı teorisinin, istatistikteki bazı uygulamalarının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd..Doç.Dr.Talat Şenel

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa M. Özkan, Bulanık Hedef Programlama, Ekin Kitapevi, 2003. James Buckley, Fuzzy Probability and Statistics, Springer,2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulanık kümeler ve bulanık kümelerle işlemler
2 Bulanık sayılar ve bulanık sayılarla işlemler
3 Bulanık bağıntılar ve bileşke işlemleri
4 Bulanık Kümeleme, Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi
5 Bulanık çıkarım sistemleri ve Mamdani'nin BÇS
6 Mamdaninin BÇS'sinin regresyon ve zaman serisi problemlerinde Matlab'da uygulanması
7 Sugeno BÇS
8 Sugeno'nun BÇS'sinin regresyon ve zaman serisi problemlerinde Matlab'da uygulanması
9 ANFIS BÇS
10 ANFIS'in regresyon ve zaman serisi problemlerinde Matlab'da uygulanması
11 Bulanık Zaman Serileri, Song ve Chissom Yöntemi
12 Song ve Chissom Yönteminin Matlab'da uygulanması
13 Chen Yöntemi
14 Chen Yönteminin Matlab'da uygulanması
15 Bulanık Fonksiyon Yaklaşımı
16 Bulanık Fonksiyon Yaklaşımının Zaman Serisi Problemi için Matlab'da Uygulanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125748 Bulanık Küme Teorisine Giriş Bilgilerine Sahip Olmak
2 1136727 Bulanık Küme Teorisinin istatistik ve olasılık uygulamalarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek