Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST442 Artık Analizi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bir çok istatistiksel yöntem birtakım teorik varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımların geçerli olması halinde en güvenilir sonuçlar elde edilecektir. Halbuki gerçek yaşam verileri sıklıkla bu varsayımları sağlayamamaktadır. Öyleyse yapılan analizin geçerliliğini ortaya koymak vu varsayımların sağlanıp sağlanmadığını ortaya koymak gerekmektedir. Bu dersin amacı varsayımların kontrol edilmesine yardımcı olan ve genelikle artıklara dayalı olan bu teknikleri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Regresyon Çözümlemesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Regression Diagnostics, Weisberg Residuals and Influnce in Regression, Cook and Weisberg

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Artıkların dağılımsal özellikleri, model kontrolü üzerine yapılan artıklara ilişkin tüm grafikler, model varsayımlarının kontrolü, aykırı değer ve etkin gözlem analizi, model uyum iyiliği ölçütleri, değişken seçim teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş... Model yapılandırma Problemi
2 İstatistiki yöntem olan Regresyon çözümlemesinde, model seçim kriteri olarak R-kare nin, artık kareler ortalamasının önemi
3 Değişken seçim teknikleri
4 Tüm olası regresyonlar ile model seçimi, Mallow’un Cp istatistiği, Artık kareler ortalamalarının ortalamalarına ilişkin yöntem
5 İleriye doğru seçim yöntemi
6 Geriye doğru eleme yöntemi
7 Adımsal Regresyon
8 Ara sınav
9 Etkinlik analizi
10 Etkin ve aykırı gözlem tespit ölçütleri
11 Artıkların özellikleri ve grafikleri
12 Artıkların normal dağılım grafiği ve diğer artık grafikleri
13 Aykırı değer tespiti için kullanılan grafiksel yaklaşımlar
14 Genel tekrar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154434 Model yapılandırma aşamasından haberdardır
2 1123260 Veri içerisinde sorunlu gözlemleri ayıklamayı bilir
3 1274204 Model varsayımlarının kontrolünü yapmayı bilir
4 1274205 Sorunla karşılaşınca yapılması gereken bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 4 5 3 5 2 3 3 4 5
2 5 5 5 3 4 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4
3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 2 2 3 4 4
4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek