Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST444 Tamsayılı Programlama 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Tamsayılı programlama hakkında bilgi verip güncel hayat problemlerindeki uygulamasını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İstatistik Bölümü Öğretim Elemanları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.Akif Bakır, Bülent Altunkaynak; Tamsayılı Programlama, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 11 1 11
29 Bireysel Çalışma 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Genel Doğrusal Programlama Modelleri ve Çözüm Yöntemleri
3 Tamsayılı Programlama Türleri
4 Tamsayılı Programlama Problemlerinin Modellenmesi
5 Sırt Çantası Problemleri, Sermaye Bütçeleme Problemleri
6 Sabit Yük Problemleri, Tezgah Yerleştirme Problemleri
7 Bilgisayar uygulaması
8 Arasınav
9 Küme Örtme, Paketleme ve Ayrıştırma Modelleri
10 Atama Eşleştirme Modelleri
11 Gezgin Satıcı ve Güzergah Modelleri
12 Dal ve Sınır Yöntemi, Düzlem Kesme Algoritması
13 Bilgisayar Uygulaması
14 Sezgisel Algoritmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460099 Tamsayılı programlama hakkında bilgi sahibi olup model kurma ve çözüm sunuçlarını yorumlama becerisi kazanırlar
2 1529061 Öğrenciler Tamsayılı programlama problemlerinin çözüm yöntemlerini ve çözümlerin yorumlanmasını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek