Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST422 Kalite Denetimi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Mal (ürün) veya Hizmet üreten süreçler için İstatistiki tekniklerle Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi içerisinde sürekli iyileştirmeye yönelik olarak denetimin yapılmasını ve kaliteyi arzu edilen biçimde elde etmeyi sağlayacak denetimlerin yapılmasını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özdemir, T. (2000). İstatistiksel Kalite Kontrol. A.Ü Yayını No62 2. D.C. Montgomery, Introduction to Statistical quality Control, , John Wiley and Sons, 5th edt., 2005. 3. M.F. Lawrence, D. Curt, L. David, Fundamentals of Clinical trials, Freidman , Springer-Verlag, , New York, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi. Kalite Ekonomisi. Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye faydaları. İşletmelerde kalite iyileştirme.İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri. Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri. Kalite kontrolün araçları. Nicel kontrol grafikleri. Nitel kontrol grafikleri. CUSUM kontrol grafikleri. EWMA kontrol grafikleri.Çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri. Bilgisayar uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
24 Seminer 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi.
2 Kalite Ekonomisi.
3 Standardizasyonun üreticiye , tüketiciye ve ekomomiye faydaları.
4 İşletmelerde kalite iyileştirme
5 İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri
6 Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri
7 Kalite kontrolün araçları
8 Niceliksel kontrol grafikleri
9 Ara sınav
10 Niteliksel kontrol grafikleri
11 CUSUM kontrol grafikleri
12 EWMA kontrol grafikleri
13 Çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri
14 Bilgisayar uygulamaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377657 Kalite ile ilgili istatistiksel kavramları öğrenir.
2 1459729 Kalite düzeyini belirlemede kullanılan olasılık dağılımlarını bilir.
3 1459730 Kalite düzeyini hesaplamayı öğrenir ve denetler.
4 1459731 Üretimin kontrol altında olup olmadığını denetlemeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek