Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 927003 4 8 5

Dersin Amacı

İstatistikte deney tasarımı hakkında bilgi vermek, gerçek hayattaki verilere ilişkin deney tasarımı modellerini kurmak ve paket programlar yardımıyla bu modellere ilişkin en iyi tahminleri yapabilmek, elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

İstatistik Deney Tasarımı I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2010). İstatistiksel Deney Tasarımı, Nobel Yayınevi, Ankara. 2. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley& Sons, New York. 3. Efe, E., Bek, Y. ve Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın no:10.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney tasarımına giriş, Varyans analizinin varsayımları, Bir-yönlü varyans analizi, İki-yönlü varyans analizi, Etkileşimli iki yönlü varyans analizi, Ortalamaların karşılaştırılması, Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, İç içe tasarımlar, Faktöriyel tasarımlar, Bölünmüş parseller tasarımı, Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi ve SPSS ve MINITAB uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney tasarımına giriş, varyans analizinin varsayımları, SPSS ve MINITAB uygulamaları
2 Bir-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
3 İki-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
4 Etkileşimli iki-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
5 Ortalamaların karşılaştırılması, SPSS ve MINITAB uygulamaları
6 Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, SPSS ve MINITAB uygulamaları
7 İç içe tasarımlar, SPSS ve MINITAB uygulamaları
8 Ara sınav
9 Faktöriyel tasarımlar, SPSS ve MINITAB uygulamaları
10 Bölünmüş parseller tasarımı, SPSS ve MINITAB uygulamaları
11 Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, SPSS ve MINITAB uygulamaları
12 Çoklu doğrusal regresyon, SPSS ve MINITAB uygulamaları
13 Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158749 İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1143422 Etkileşim yöntemiyle tek yönlü, iki yönlü, iki yönlü, Latin Kare, Graeco Latin Kare, İç içe geçmiş tasarım, Faktöriyel tasarım, Bölünmüş arsa tasarımı,
3 1146574 SPSS ve Minitab paketlerinin kullanımıyla veri analizini araştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek