Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM151 Genel Kimya Lab. I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor halinde sunulmasını ve kimya alanı ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I dersini almış veya alıyor olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, Beytullah Afşin, Ender Biçer, Necati Menek, Nihat Tınkılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun, 2013. [2]Klasik Kimya Deneyleri, Kevin Hutchings,(Çevirenler: Z. Yayla, B. Çavaş, L. Çavaş, S. Türkoğuz,Palme Yayıncılık, 2006. [3] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [4] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. [5] Kimya Temel Kavramlar, N.K. Aras, N.K. Tunalı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, 1999. [6] Genel Kimya 1-2,R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Palme yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, Karışımların bileşenlerine ayrılması, Magnezyumun atom ağırlığının tayini, Stokiyometri, Bir maddenin en basit formülünün bulunması, Boyle kanunu, Gazların difüzyonu, Damıtma(Destilasyon), Çözünürlük ve saflaştırma, Alev emisyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 10 4 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
13 Deney 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
36 Rapor 10 2 20
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması
2 Saf maddelerin fiziksel özellikleri
3 Karışımların bileşenlerine ayrılması
4 Magnezyumun atom ağırlığının tayini
5 Stokiyometri
6 Bir maddenin en basit formülünün bulunması
7 Boyle kanunu
8 Gazların difüzyonu
9 Arasınav
10 Damıtma (Destilasyon)
11 Çözünürlük ve saflaştırma
12 Alev emisyonu
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142734 Bazı metallerin atom ağırlığını tayin eder
2 1133422 Karışımları destilasyon yolu ile ayırır
3 1121340 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
4 1229373 Çözünürlük farkını kullanarak karışımları bileşenlerine ayırır
5 1133327 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir, laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
6 1147128 Öğrenci gazların difüzyonunu bilir
7 1126161 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar
8 1163326 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
9 1152830 Alev emisyonun esasını bilir ve bazı iyonları kalitatif olarak tayin eder
10 1118287 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
11 1159583 Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
5 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 3 4 4
6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
8