Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM151 Genel Kimya Lab. I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor halinde sunulmasını ve kimya alanı ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayşen Alaman Ağar

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I dersini almış veya alıyor olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, Beytullah Afşin, Ender Biçer, Necati Menek, Nihat Tınkılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun, 2013. [2]Klasik Kimya Deneyleri, Kevin Hutchings,(Çevirenler: Z. Yayla, B. Çavaş, L. Çavaş, S. Türkoğuz,Palme Yayıncılık, 2006. [3] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [4] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. [5] Kimya Temel Kavramlar, N.K. Aras, N.K. Tunalı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, 1999. [6] Genel Kimya 1-2,R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Palme yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, Karışımların bileşenlerine ayrılması, Magnezyumun atom ağırlığının tayini, Stokiyometri, Bir maddenin en basit formülünün bulunması, Boyle kanunu, Gazların difüzyonu, Damıtma(Destilasyon), Çözünürlük ve saflaştırma, Alev emisyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 10 4 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
13 Deney 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 10 2 20
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması GKL151_ASE_1.HFT.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
2 Saf maddelerin fiziksel özellikleri GENEL_KIMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
1.Deney Tanıtım Videosu.mp4
3 Karışımların bileşenlerine ayrılması 2.Deney Tanıtım Videosu.mp4
GENEL_KIMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 Magnezyumun atom ağırlığının tayini GENEL_KIMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 Stokiyometri GENEL_KIMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 Bir maddenin en basit formülünün bulunması GENEL_KIMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
7 Boyle kanunu GENEL_KIMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
8 Gazların difüzyonu GENEL_KIMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
9 Arasınav
10 Damıtma (Destilasyon) GENEL_KIMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
11 Çözünürlük ve saflaştırma GENEL_KIMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 Alev emisyonu GENEL_KIMYA_LAB_12_HAFTA.pdf
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372187 Bazı metallerin atom ağırlığını tayin eder
2 1362993 Karışımları destilasyon yolu ile ayırır
3 1351040 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
4 1454146 Çözünürlük farkını kullanarak karışımları bileşenlerine ayırır
5 1362898 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir, laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
6 1376469 Öğrenci gazların difüzyonunu bilir
7 1355816 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar
8 1391912 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
9 1381924 Alev emisyonun esasını bilir ve bazı iyonları kalitatif olarak tayin eder
10 1348022 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
11 1388346 Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
5 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 3 4 4
6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
7 4 4 4 3 4 4 4 4