Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM123 Çevre Kimyası 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çevre ve çevre kimyası ile ilgili temel bilgileri ve kavramları öğrenmek, hava, su ve toprak gibi çevrenin fiziksel unsurlarının, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar gibi biyolojik unsurlarının önemini bilmek, başlıca çevresel problemleri ve çözüm yollarını anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Adem ASAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Genel Kimya I ve II, Petrucci, Harwood, Herring (8. Baskıdan Çeviri) Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 2- Environmental Chemistry (Fifth Edition),Stanley E. Manahan , Lewis Publishers, (1991 ). 3- Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık , Ankara, 1994. 4- Environmental Chemistry, John Wright, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2003. 5- Environmental Chemistry: Asian Lessons, Vladimir N. Bashkin, Kluwer Academic Pblishers, Dordrecht, 2003. 6- Environmental Chemistry (second edition) Peter O’Neill, Chapman & Hall , London, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre kirliliği, karbon çevrimi, azot çevrimi, atmosfer, hava ve bileşenleri, ozon ölçümü, sera etkisi, asit yağmurları, hava kirliliği, organik kirleticiler, inorganik kirleticiler, içme ve kullanma suları dezenfeksiyonu, toprak ve toprak kirliliği, radyasyon ve nükleer kirlilik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre kirliliği D007_321_dosya.ppt
2 Karbon çevrimi D007_321_dosya.ppt
3 Azot çevrimi D007_321_dosya.ppt
4 Atmosfer, hava ve bileşenleri D007_321_dosya.ppt
5 Hava kirliliği D007_321_dosya.ppt
6 Ozon ölçümü D007_321_dosya.ppt
7 Sera etkisi D007_321_dosya.ppt
8 Asit yağmurları D007_321_dosya.ppt
9 Arasınav ÇEVRE KİMYASI ARASINAVI.docx
10 Organik kirleticiler D007_321_dosya.ppt
11 İnorganik kirleticiler D007_321_dosya.ppt
12 İçme ve kullanma suları dezenfeksiyonu D007_321_dosya.ppt
13 Toprak ve toprak kirliliği D007_321_dosya.ppt
14 Radyasyon ve nükleer kirlilik D007_321_dosya.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450792 Çevre ve çevre kimyası ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1450796 Hava, su ve toprak kirliliği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1450823 Karbon, azot ve su çevriminin önemini bilir.
4 1450826 Sera etkisi, asit yağmurları ve nükleer kirlilik hakkında bilgi sahibi olur.
5 1450845 Çevre kirliliğini önlemek için gerekli çözüm yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
2 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek