Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM123 Çevre Kimyası 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çevre ve çevre kimyası ile ilgili temel bilgileri ve kavramları öğrenmek, hava, su ve toprak gibi çevrenin fiziksel unsurlarının, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar gibi biyolojik unsurlarının önemini bilmek, başlıca çevresel problemleri ve çözüm yollarını anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Adem ASAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Genel Kimya I ve II, Petrucci, Harwood, Herring (8. Baskıdan Çeviri) Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 2- Environmental Chemistry (Fifth Edition),Stanley E. Manahan , Lewis Publishers, (1991 ). 3- Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık , Ankara, 1994. 4- Environmental Chemistry, John Wright, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2003. 5- Environmental Chemistry: Asian Lessons, Vladimir N. Bashkin, Kluwer Academic Pblishers, Dordrecht, 2003. 6- Environmental Chemistry (second edition) Peter O’Neill, Chapman & Hall , London, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre kirliliği, karbon çevrimi, azot çevrimi, atmosfer, hava ve bileşenleri, ozon ölçümü, sera etkisi, asit yağmurları, hava kirliliği, organik kirleticiler, inorganik kirleticiler, içme ve kullanma suları dezenfeksiyonu, toprak ve toprak kirliliği, radyasyon ve nükleer kirlilik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre kirliliği D007_321_dosya.ppt
2 Karbon çevrimi D007_321_dosya.ppt
3 Azot çevrimi D007_321_dosya.ppt
4 Atmosfer, hava ve bileşenleri D007_321_dosya.ppt
5 Hava kirliliği D007_321_dosya.ppt
6 Ozon ölçümü D007_321_dosya.ppt
7 Sera etkisi D007_321_dosya.ppt
8 Asit yağmurları D007_321_dosya.ppt
9 Arasınav ÇEVRE KİMYASI ARASINAVI.docx
10 Organik kirleticiler D007_321_dosya.ppt
11 İnorganik kirleticiler D007_321_dosya.ppt
12 İçme ve kullanma suları dezenfeksiyonu D007_321_dosya.ppt
13 Toprak ve toprak kirliliği D007_321_dosya.ppt
14 Radyasyon ve nükleer kirlilik D007_321_dosya.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225727 Çevre ve çevre kimyası ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1225731 Hava, su ve toprak kirliliği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1225762 Karbon, azot ve su çevriminin önemini bilir.
4 1225765 Sera etkisi, asit yağmurları ve nükleer kirlilik hakkında bilgi sahibi olur.
5 1225784 Çevre kirliliğini önlemek için gerekli çözüm yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
2 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek